URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAZU I KORISCENJE ODREDJENIH VRSTA OTPADA

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se usklađeni iznosi podsticajnih sredstava iz člana 2, 2a, 2b i 2v Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 i 81/14 – u daljem tekstu: Uredba).

Član 2

Podsticajna sredstva iz člana 2. Uredbe u 2017. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni;

2) za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;

3) za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm – 6.010,00 dinara po toni; tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm koje sadrže biorazgradive aditive

4) za proizvodnju kesa – 8.414,00 dinara po toni.

Član 3

Podsticajna sredstva iz člana 2a Uredbe za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme kao sekundarne sirovine u 2017. godini iznose:

Otpadna električna i elektronska oprema:

razred 1 (veliki kućni aparati) osim:

43 din./kg

– rashladnih uređaja i klime

108 din./kg

– uređaja za grejanje

13 din./kg

razred 2 (mali kućni aparati)

58 din./kg

razred 3 (oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije) osim:

58 din./kg

– monitora CRT

86 din./kg

– ostalih monitora

38 din./kg

razred 4 (oprema široke potrošnje za razonodu) osim:

27 din./kg

– televizijskih aparata CRT

86 din./kg

– ostalih televizijskih aparata

38 din./kg

razred 5 (oprema za osvetljenje)

32 din./kg

podrazred 5a (fluorescentne, kompaktne, ostale svetiljke)

129 din./kg

razred 6 (električni i elektronski alat)

48,5 din./kg

razred 7 (igračke, oprema za rekreaciju i sport)

27 din./kg

razred 8 (medicinski pomoćni uređaji)

48,5 din./kg

razred 9 (instrumenti za praćenje i nadzor)

97 din./kg

razred 10 (automati)

97 din./kg

Član 4

Podsticajna sredstva iz člana 2b Uredbe u 2017. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu;

2) za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu.

Član 5

Podsticajna sredstva iz člana 2v Uredbe u 2017. godini iznose:

1) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;

2) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 44/16).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Advertisements