URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

PRAVILNIK O USKLADJENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Član 2

Iznosi naknade za proizvedene i uvezene gume koje posle upotrebe postaju poseban tok otpada su za:

1) uvezene, proizvedene ili protektirane automobilske gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume – 20.433 dinara po toni;

2) gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih autobusa, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak), i to za:

(1) automobilske prikolice – 133 dinara po gumi,

(2) traktore – 205 dinara po gumi,

(3) kamione, autobuse i viljuškare – 1.142 dinara po gumi,

(4) građevinske radne mašine – 36 dinara/kg po gumi na vozilu,

(5) poljoprivredne mašine – 24 dinara/kg po gumi na vozilu,

(6) teretne prikolice i vučene mašine u iznosu od 24 dinara/kg po gumi na vozilu,

(7) ostala vozila, transportne uređaje, letelice i drugo u iznosu od 36 dinara/kg po gumi na vozilu.

Član 3

Iznos naknade za proizvedene i uvezene proizvode koji sadrže azbest koji posle upotrebe postaju poseban tok otpada je 120 dinara/kg po proizvodu.

Član 4

Iznosi naknade za upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima su za:

1) startere – 18 dinara/kg;

2) prenosne baterije ili akumulatore – 180 dinara/kg;

3) industrijske baterije i akumulatore – 18 dinara/kg.

Član 5

Iznosi naknade za upravljanje otpadnim uljima dati su u Prilogu 1 – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim uljima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Iznosi naknade za upravljanje električnim i elektronskim proizvodima dati su u Prilogu 2 – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Iznos naknade za proizvedena i uvezena vozila koja posle upotrebe postaju poseban tok otpade iznosi 12.000 dinara po toni vozila.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 44/16).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1

IZNOSI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM ULJIMA

Naziv proizvoda

Jedinica mere

Naknada

Motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Tečnosti za hidraulične namene

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Ulja za menjače i reduktore

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Elektroizolaciona ulja

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Ulja teška, ostala i ostala ulja za podmazivanje

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Ostali preparati koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Ostali preparati koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak i koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Preparati protiv smrzavanja

kg/l

12,00 din./10,80 din. neto

Prilog 2

IZNOSI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONSKIM PROIZVODIMA

RAZRED 1. Veliki kućni aparati

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Električni fenovi

Ventilatori, snage do 125 W, za civilne vazduhoplove

kd

60,10

Električni fenovi

Aksijalni ventilatori, ostali

kg

36,10

Električni fenovi

Centrifugalni ventilatori, ostali

kg

36,10

Električni fenovi

Ventilatori, centrifugalni, ostali, za civilne vazduhoplove

kg

36,10

Električni radijatori

Radijatori napunjeni tečnošću

kg

36,10

Električni radijatori

Grejači konvekcioni

kg

36,10

Električni radijatori

Aparati za grejanje prostora sa ventilatorom

kg

36,10

Električni radijatori

Aparati električni za grejanje prostora, ostalo

kg

36,10

Električni šporeti

Rešoi sa jednom ili više grejnih ploča, ostalo

kd

96,20

Električni šporeti

Štednjaci

kd

961,60

Električni šporeti

Aparati za kuvanje i rešoi za ugradnju

kd

300,50

Ugradne rerne

Mikrotalasne pećnice pećnice za ugradnju

kd

961,60

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Električni uređaji za grejanje

Grejači vode, protočni

kd

60,10

Električni uređaji za grejanje

Grejači vode, ostalo

kd

240,40

Električni uređaji za grejanje

Grejači vode, potapajući

kg

36,10

Električni uređaji za grejanje

Rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje

kg

36,10

Električni uređaji za grejanje

Uređaji za vakum isparenje za nanošenje metala

kg

36,10

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo za ugradnju

kd

721,20

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo preko 250 l do 340 l

kd

1.442,40

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo zapremine preko 340 l

kd

1.682,80

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo stoni

kg

36,10

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo do 250 l

kd

721,20

Frižideri

Frižideri za domaćinstvo, ostalo

kg

36,10

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Klima uređaji

Razdvojene jedinice (“split-sistemi”)

kd

1.202,10

Klima uređaji

Uređaji za klimatizaciju za motorna vozila

kg

36,10

Klima uređaji

Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature: za civilne vazduhoplove

kg

36,10

Klima uređaji

Uređaji za klimatizaciju, ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom, ostalo

kg

36,10

Klima uređaji

Uređaji za klimatizaciju, prozorski ili zidni, samostalni (kompaktni)

kg

36,10

Klima uređaji

Uređaji za klimatizaciju, ostalo, bez ugrađene rashladne jedinice, ostalo

kg

36,10

Mašine za pranje posuđa

Mašine za pranje posuđa za domaćinstvo

kd

1.202,10

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje rublja koje se pune odozgo

kd

1.202,10

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje rublja do 10 kg, sa centrifugom, ostalo

kg

36,10

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje rublja preko 10 kg kapaciteta

kg

36,10

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje rublja koje se pune sa prednje strane

kd

1.202,10

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg

kd

1.202,10

Mašine za pranje veša

Mašine za pranje rublja do 10 kg ostalo

kd

1.202,10

Mašine za sušenje veša

Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje, ostalo

kg

36,10

Mašine za sušenje veša

Mašine za centrifugalno sušenje rublja

kg

36,10

Mašine za sušenje veša

Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg

kd

961,60

Mašine za sušenje veša

Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja preko 6 do 10 kg

kd

961,60

Mašine za sušenje veša

Mašine za sušenje tkanina i prediva, ostalo

kd

961,60

Mikrotalasne peći

Pećnice mikrotalasne

kd

360,60

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostala oprema za klimatizaciju i ventilaciju

Odstranjivači mirisa sa stranicom do 120 cm

kd

240,40

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Rashladne vitrine i pultovi za čuvanje zamrznute hrane

kg

36,10

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, ostalo

kg

36,10

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Rashladne vitrine i pultovi ostali

kd

1.803,00

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Sanduci, vitrine za duboko zamrzavanje

kg

36,10

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Ostali sanduci, vitrine i slični uređaji za hlađenje

kg

36,10

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju

kg

36,10

Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane

Ostale toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju

kg

36,10

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane

Perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića, ostali

kg

36,10

Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane

Ostale mašine za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane za civilne vazduhoplove

kg

36,10

TA peći

Aparati električni za grejanje prostora, akumulacioni (TA peći)

kg

12,00

Zamrzivači

Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine do 400 l, ostali

kd

1.202,00

Zamrzivači

Zamrzivači u obliku ormara, zapremine do 250 l, ostali

kd

1.202,00

Zamrzivači

Zamrzivači u obliku ormara, zapremine od 250 do 900 l, za civilne vazduhoplove

kd

1.442,40

RAZRED 1.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Zamrzivači

Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine 400-800 l, ostali

kd

1.442,40

Veliki rashladni uređaji

Kombinacije frižidera i zamrzivača, zapremine preko 340 l, ostali

kd

1.682,80

Veliki rashladni uređaji

Kombinacija frižidera i zamrzivača, sa posebnim vratima, ostali

kd

1.442,40

Ostali veliki uređaji

Za grejanje soba, kreveta i nameštaja za sedenje

kg

36,10

Veliki kućni aparati

Ostali

kg

36,10

Jedinice mere
kd – komad
kg – kilogram

RAZRED 2. Mali kućni aparati

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Friteze

Ostali elektrotermički uređaji: za prženje sa mnogo masnoće (friteze)

kd

180,30

Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće

Pegle električne, ostalo

kd

96,20

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – zlatni

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – ostalo

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Ostali časovnici ručni, električni

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici, zidni, električni

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Aparati za beleženje i registrovanje vremena

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Aparati za kontrolu i merenje vremena, sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom, ostalo

kg

72,10

Tosteri

Tosteri

kd

96,20

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Haube za sušenje kose

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Ležajevi, lampe i oprema za sunčanje, ostalo

kg

72,10

Usisivači

Usisivači, snage ne preko 1.500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l

kd

300,50

RAZRED 2.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Usisivači

Usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije

kd

300,50

Usisivači

Ostali usisivači

kg

72,10

Vage

Vage za za domaćinstvo

kd

120,20

Vage

Vage za merenje osoba, uključujući vage za bebe

kg

72,10

Friteze

Ostali elektrotermički uređaji: ostali

kg

72,10

Mlinovi, aparati za kafu i uređaji za otvaranje i zatvaranje posuda i ambalaže

Aparati za pripremanje kafe ili čaja

kd

96,20

Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće

Pegle na paru, električne

kd

96,20

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici lični, električni, sa kut. od plem. metala, ostalo

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici ručni, optički pokazivač, električni, ostalo

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici lični, električni, ostali

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Budilnici električni

kg

72,10

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Časovnici električni, ostalo

kg

72,10

RAZRED 2.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Merači kratkih vremenskih perioda

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za brijanje

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za šišanje

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za depilaciju

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za sušenje kose, ostalo

kd

60,00

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za uređivanje kose, ostalo

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Aparati za sušenje ruku

kg

72,10

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, maksimalne dužine cevi do 100 cm

kg

72,10

RAZRED 2.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela

Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, ostalo

kg

72,10

Aparat za varenje folije

Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida

kd

96,20

Mlin za kafu, rezači

Aparati za domaćinstvo, elektromehanički, ostalo

kd

96,20

Roštilj električni

Roštilji i ražnjevi

kd

180,30

Mali kućni aparati

Aparati za mlevenje i mešanje hrane, sokovnici

kd

96,20

Uređaji za čišćenje tepiha

Ostali

kg

72,10

Uređaji za čišćenje

Ostali

kg

72,10

Uređaji za šivenje, pletenje, tkanje i ostalu obaru tkanine

Ostali

kg

72,10

Mali kućni aparati

Ostali

kg

72,10

Jedinice mere
kd – komad
kg – kilogram

RAZRED 4. Oprema široke potrošnje za razonodu

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Audio pojačala

Audio-frekventni električni pojačivači, ostali

kg

36,10

Audio pojačala

Električni kompleti za pojačavanje zvuka, ostali

kg

36,10

Audio pojačala

Pojačivači audio-frekventni za telefoniju i merenja

kg

36,10

Audio pojačala

Audio-frekventni električni pojačivači, sa samo jednim kanalom, ostali

kg

36,10

Muzički instrumenti

Orgulje električne

kg

36,10

Muzički instrumenti

Klaviri digitalni

kg

36,10

Muzički instrumenti

Gitare električne

kg

36,10

Muzički instrumenti

Instrumenti muzički, električni, ostalo

kg

36,10

Muzički instrumenti

Sintisajzeri

kg

36,10

Muzički instrumenti

Instrumenti klavijaturni, osim harmonika, ostalo

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, sa analognim i digitalnim očitavanjem

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati za reprodukciju zvuka, laserski, za motorna vozila, koji koriste disk prečnika ne preko 6,5 cm

kg

36,10

RAZRED 4.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati za pripremanje štamparskih ploča i cilindara

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati konstruisani za snimanja pod vodom i drugo

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili drugim mikrooblicima, za film u rolni širine 35 mm

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati fotografski, ostalo

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Projektori dijapozitiva

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Čitači za mikrofilm, mikrofiš i drugi mikrooblik

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomu

Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, žetona, ostali, sa laserskim sistemom očitavanja

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Gramofoni

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Diktafoni

kg

36,10

RAZRED 4.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali aparati za reprodukciju zvuka, sa laserskim očitavanjem, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali aparati za reprodukciju zvuka, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Ostali, magnetofoni, kasetni, sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka, ostali

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati fotografski za brzu fotografiju

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati fotografski (film do 35 mm), ostalo

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Aparati fotografski za jednokratnu upotrebu

kg

36,10

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih

Projektori nepokretnih slika, ostalo

kg

36,10

Radio aparati

Vokmeni – radio kasetofoni, ostalo

kg

36,10

Radio aparati

Radio kasetofoni, analogni i digitalni, na baterije

kg

36,10

Radio aparati

Radio kasetofoni, koji rade i na baterije, ostalo

kg

36,10

Radio aparati

Radio prijemnici, koji rade i na baterije, ostalo

kg

36,10

RAZRED 4.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Radio aparati

Radio rekorderi sa CD-om za motorna vozila

kg

36,10

Radio aparati

Radio kasetofoni, analogni i digitalni, za vozila

kg

36,10

Radio aparati

Radio difuzni prijemnici, za vozila, ostalo

kg

36,10

Radio aparati

Radio prijemnici, za motorna vozila, ostalo

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali

kg

36,10

Radio aparati

Radio budilnici

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa časovnikom, ostali

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, ostali, bez ugrađenog pojačivača, ostali

kg

36,10

Radio aparati

Vokmeni – radio kasetofoni, analogni i digitalni

kg

36,10

Radio aparati

Radio kasetofoni sa CD-om koji rade i na baterije

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

kg

36,10

Radio aparati

Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, sa jednim ili više zvučnika u kućištu, ostali

kg

36,10

RAZRED 4.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Televizijski aparati

TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa skeniranjem do 625 linija, i dijagonalom preko 75 cm

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici, ostali, sa katodnom cevi, sa parametrom skeniranja preko 625 linija

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici u boji, ostali

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom preko 52 cm, ali ne preko 72 cm

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa manje od 1,5 odnosa širine/visine, dimenzije ekrana preko 72 cm

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, skeniranje ne preko 625 linija, dijagonale ne preko 75 cm

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici, ostali, u boji, sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom ne preko 42 cm

kg

36,10

Televizijski aparati

TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, sa odnosom strana manjim od 1,5, dijagonale preko 42 cm, ali ne preko 52 cm

kg

36,10

Video kamere

Video kamere sa rekorderima, samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere

kg

36,10

Video kamere

Video kamere sa rekorderima, ostale

kg

36,10

Video kamere

TV kamere, ostale

kg

36,10

Video kamere

Digitalne kamere

kg

36,10

RAZRED 4.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Video rekorderi

Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20

kg

36,10

Video rekorderi

Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali

kg

36,10

Video rekorderi

Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali

kg

36,10

Video rekorderi

Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali

kg

36,10

Video rekorderi

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali

kg

36,10

Video rekorderi

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali

kg

36,10

HI – FI uređaji

HI-FI uređaji

kg

36,10

Oprema široke potrošnje za razonodu ostala

Oprema široke potrošnje za razonodu, ostala

kg

36,10

kg – kilogram

RAZRED 5a Oprema za osvetljenje

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Indukcioni kalemovi sa ili bez priključenog kondenzatora, za civilne vazduhoplove

kd

5,00

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Balasti za sijalice sa pražnjenjem, ostali, za civilne vazduhoplove

kd

5,00

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Električna svetleća tela, za zatvoreni prostor, od ostalih materijala, ostale

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Reflektori

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Cevi fluoroscentne od plastičnih masa

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Lampe, električne, od plastičnih masa, ostalo

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Lampe električne od ostalih materijala, ostalo

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, od plastičnih masa

kd

5,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, od ostalih materijala

kd

5,00

Rasvetna oprema ostala

Rasvetna oprema ostala

kd

5,00

kd – komad

RAZRED 5b Osvetljenja

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Sijalice, volfram-halogene, za napon preko 100 V

kg

24,00

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Sijalice, volfram-halogene, za napon do 100 V

kg

24,00

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Sijalice, do 200 W i preko 100 V, reflektorske

kg

24,00

Sijalice sa žarećom niti

Sijalice, do 200 W i preko 100 V, ostalo

kg

84,10

Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo

Sijalice, sa vlaknima, za napon preko 100 V, ostalo

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice, fluorescentne, sa dva podnožja na krajevima

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice fluorescentne, ostalo

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice sa živinom parom

kg

24,00

Visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama

Sijalice sa natrijumovom parom

kg

24,00

Visokonaponske svetiljke uključujući svetiljke sa natrijumskim parama i svetiljke metalhalogenim parama

Sijalice sa metalnim halogenidima

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice, sa pražnjenjem, ostalo, osim ultraljubičastih

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice lučne

kg

24,00

Ravne fluorescentne svetiljke

Sijalice ultraljubičaste

kg

24,00

Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla

Sijalice infracrvene

kg

24,00

Sijalice, ostale

Sijalice, ostale

kg

24,00

kg – kilogram

RAZRED 6. Električni i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Mašine, za savijanje, knjigovezačke

kg

60,10

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Mašine, za slaganje i skupljanje, knjigovezačke

kg

60,10

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Mašine, za šivenje, prošivanje žicom, knjigovezačke

kg

60,10

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Mašine, za uvezivanje bez šivenja, knjigovezačke

kg

60,10

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Datumari, žigovi i numeratori i slično, ručne slagaljke

kg

60,10

Alati za košenje ili za druge baštenske poslove

Travokosačice, sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem: električne

kg

60,10

Alati za košenje ili za druge baštenske poslove

Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene: električne

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Lemilice i pištolji za meko lemljenje

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine i aparati za tvrdo i meko lemljenje, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za elektrootporno zavarivanje metala, automat

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine i aparati za čeono zavarivanje metala

kg

60,10

RAZRED 6.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za ručno zavarivanje metala, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine i aparati za zavarivanje metala, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje brusilice sa brusnom

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične sa ugrađenim elektromotorom ostalo

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale centrifugalne pumpe: potapajuće jednostepene

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Cirkulacione pumpe za grejne sisteme

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, jednostepene, sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola, ostale

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Centrifugalne pumpe, jednostepene, za civilne vazduhoplove

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale centrifugalne pumpe, preko 15 mm, višestepene: za civilne vazduhoplove

kg

60,10

RAZRED 6.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale pumpe, za civilne vazduhoplove

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Elevatori tečnosti

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Pištolji za prskanje i slični uređaji

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Mašine za izbacivanje pare ili peska sa uređajem za zagrevanje

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Mašine za izbacivanje pare ili peska preko 7,5 KW

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Uređaji za navodnjavanje

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Za poljoprivredu ili hortikulturu: prenosivi uređaji

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Uređaji mehanički za izbacivanje mlaza, ostalo

kg

60,10

Šivaće mašine

Mašine za šivenje za domaćinstvo: ostale mašine i ostale glave za šivenje

kg

60,10

Šivaće mašine

Mašine za šivenje, automatske

kg

60,10

Testere

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale testere ostale

kg

60,10

RAZRED 6.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Alati za zakivanje, spajanje ekserima, spajanje šrafovima

Mašine knjigovezačke, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za elektrootporno zavariv. metala, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za zavariv. metala elektrolukom, automatske

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za ručno zavariv. metala, sa transformatorom

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za zavariv. metala elektro lukom, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine i aparati za tretiranje metala, ostalo

kg

60,10

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu upotrebu

Mašine za elektrootporno zavarivanje plastike

kg

60,10

Bušilice

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične koje mogu da rade bez spoljnje

kg

60,10

Bušilice

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične elektropneumatske

kg

60,10

RAZRED 6.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Bušilice

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične bušilice svih vrsta, ostale

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale testere koje mogu da rade

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje ugaone brusilice

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za brušenje, ostale

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične rendisaljke

kg

60,10

Oprema za okretanje, mlevenje, brušenje, poliranje, struganje, rezanje, sečenje, bušenje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične za podešavanje i ravno sečenje

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale centrifugalne pumpe: potapajuće višestepene

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale centrifugalne pumpe sa izlaznim prečnikom ne preko 15 mm za civilne vazduhoplove

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Ostale centrifugalne pumpe, prečnika preko 15 mm, ostale

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Radijalne protočne pumpe, jednostepene, u jednom bloku, za civilne vazduhoplove

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, jednostepene, sa jednim ulaznim lopatičnim kolom, ostale

kg

60,10

RAZRED 6.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Radijalne protočne pumpe, preko 15 mm, višestepene, ostale

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Mašine za izbacivanje pare ili peska ne preko 7,5 KW

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Prskalice i raspršivači praha, poljoprivredni

kg

60,10

Oprema za peskarenje, nanošenje, raspršivanje i ostalu obradu tečnim ili gasovitim materijama

Prskalice i raspršivači praha, ostalo

kg

60,10

Šivaće mašine

Mašine za šivenje za domaćinstvo: mašine za šivenje

kg

60,10

Šivaće mašine

Mašine za šivenje za domaćinstvo, ostale

kg

60,10

Šivaće mašine

Mašine za šivenje, ostalo

kg

60,10

Testere

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične lančane testere

kg

60,10

Testere

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ostale cirkularne testere

kg

60,10

Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene

Alati za skidanje zakivaka, eksera, šrafova ili slične namene

kg

60,10

Električni i elektronski alati

Električni i elektronski alati, ostali

kg

60,10

RAZRED 7. Igračke, oprema za rekreaciju, razonodu i sport

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada

Automati za igranje na metalni novac

Fliperi

kg

36,10

Automati za igranje na metalni novac

Igre, koje se puštaju u rad žetonom, ostalo

kg

36,10

Automati za igranje na metalni novac

Igre sa ekranom koje se puštaju u rad žetonom

kg

36,10

Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića

Ostale igračke i modeli sa motorom, od plastičnih masa

kg

36,10

Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića

Ostale igračke i modeli sa ugrađenim motorom, od ostalih materijala

kg

36,10

Električni vozići, odnosno garniture trkaćih automobilčića

Igračke, električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih, kompleti za sastavljanje

kg

36,10

Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama

Oprema za opšte fizičke vežbe ostali

kg

36,10

RAZRED 7.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada

Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama

Oprema za opšte fizičke vežbe aparati za vežbanje sa mehanizmom za pod

kg

36,10

Sportska oprema sa električnim ili elektronskim komponentama

Oprema za opšte fizičke vežbe, ostali

kg

36,10

Video igre

Video igre elektronske za upotrebu sa TV prijemnikom

kg

36,10

Video igre

Setovi električnih trkačkih automobila za igre

kg

36,10

Video igre

Proizvodi za vašarske, stone i društvene igre, ostalo

kg

36,10

Ručne konzole za video igre

Ručne konzole za video igre

kg

36,10

Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

Kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

kg

36,10

Igračke, oprema za rekreaciju i sport

Igračke, oprema za rekreaciju i sport, ostalo

kg

36,10

RAZRED 8. Medicinski pomoćni uređaji (osim velikih nepokretnih terapijskih i dijagnostičkih uređaja, implantiranih proizvoda i proizvoda koji mogu prouzrokovati infekciju)

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za dijalizu

Oprema za dijalizu

kg

60,10

Kardiološki uređaji

Elektrokardiografi

kg

60,10

Kardiološki uređaji

Scintilografi

kg

60,10

Kardiološki uređaji

Elektrodijagnostički aparati ostali

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati za sterilizaciju, medicinski, hirurški i sl.

kg

60,10

RAZRED 8.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Merači krvnog pritiska

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati za anesteziju

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati za masažu, električni, vibracioni

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati za mehanoterapiju, psihološka testiranja

kg

60,10

Radioterapijska oprema

Aparati sa alfa, beta, gama zračenjem, za ostalu upotrebu

kg

60,10

RAZRED 8.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Kardiološki uređaji

Elektrodijagnostički aparati aparati za istovremeno praćenje

kg

60,10

Kardiološki uređaji

Aparati sa ultraljubičastim ili infracrvenim zracima

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Laboratorijske centrifuge

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Endoskopi

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati transfuzioni i infuzioni

kg

60,10

RAZRED 8.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Instrumenti za ultrazvučno razbijanje kamena

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Aparati za nervnu stimulaciju

kg

60,10

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, obradu, ublažavanje bolesti, povreda ili nemoći

Instrumenti i aparati medicinski, ostalo

kg

60,10

Plućni ventilatori

Aparati za ozonoterapiju, veštačko disanje i slično

kg

60,10

Radioterapijska oprema

Aparati sa alfa, beta, gama zračenjem, za medicinu i sl.

kg

60,10

Radioterapijska oprema

Cevi rendgenske

kg

60,10

Radioterapijska oprema

Ekrani rendgenski; mrežice i štitnici za zaštitu

kg

60,10

Radioterapijska oprema

Delovi, pribor aparata sa alfa, beta, gama zrač., ostalo

kg

60,10

Uređaji nuklearne medicine

Uređaji nuklearne medicine

kg

60,10

Laboratorijska oprema za dijagnozuin vitro

Laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro

kg

60,10

Aparati za analizu

Aparati za analizu, ostali

kg

60,10

Aparati za hlađenje

Aparati za hlađenje

kg

60,10

Uređaji za ispitivanje oplodnje

Uređaji za ispitivanje oplodnje

kg

60,10

Medicinski pomoćni uređaji

Medicinski pomoćni uređaji, ostali

kg

60,10

RAZRED 9. Instrumenti za praćenje i nadzor

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

Pokazne (indikatorske) table sa ugrađenim diodama za emitovanje svetlosti (LED) za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

Pokazne table sa ugrađenim aktivnim matričnim LCD uređajem, za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

Pokazne table sa ugrađenim LCD uređajima, ostali

kg

120,20

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, uređaji sa ravnim displejima

kg

120,20

Termostati

Termostati, elektronski

kg

120,20

Termostati

Termostati, ostali, sa električnimuređajem za puštanje u rad

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Merači kontrolni opsega merenja mase do 30 kg

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Kontrolni merači i mašine za automatsku kontrolu

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage za trgovinu, maksimalnog opsega merenja do 30 kg ostale

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage, osetljivosti do 5 centigrama, sa tegovima

kg

120,20

RAZRED 9.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima
po jedinici mere

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Termometri, pirometri, ostali, elektronski

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti, elektronski

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Elektronski instrumenti za merenje i kontrolu pritiska, za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Spektrometri, spektrofotometri, spektrografi

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ekspozimetri

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti i aparati elektronski ostali

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Gasomeri

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Merači tečnosti

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Brojila električna, ostalo

kg

120,20

RAZRED 9.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Multimetri, bez uređaja za registrovanje

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti ili aparati za merenje jačine struje, napona otpora ili snage, bez uređaja za registrovanje, ostalo

kg

120,20

Detektori dima

Aparati za analizu gasa ili dima, elektronski

kg

120,20

Detektori dima

Aparati za analizu gasa ili dima, ostalo

kg

120,20

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

Ostali električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju, ostali

kg

120,20

Termostati

Termostati, ostali

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage za kontinuirano merenje robe na konvejerima

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage za konstantnu masu, uključujući dozirne vage

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Mašine za vaganje i obeležavanje robe mase do 30 kg

kg

120,20

RAZRED 9.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage za trgovinu, maksimalnog opsega merenja do 30 kg

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage, opsega merenja preko 30-5.000 kg, ostalo

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene ostalo

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Barometri, koji nisu kombinovani sa drugim instrumentima

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Merači protoka tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti za merenje protoka ili nivoa tečnosti, elektronski, za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali elektronski instrumenti i aparati, za civilne vazduhoplove

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Hromatografi i instrumenti za elektroforezu

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti sa optičkim zračenjem, ostalo

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Aparati za merenje provodljivosti (PH, RH-metri i sl.)

kg

120,20

RAZRED 9.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ililaboratorije

Viskozimetri, porozimetri i dilatometri

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti i aparati ostali

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Brojila električna, za naizmeničnu struju, jednofazna

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Brojila električna, za naizmeničnu struju, višefazna

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Multimetri, sa uređajem za registrovanje

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali aparati za merenje i ispitivanje električnih veličina, bez uređaja za registrovanje, elektronski

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Voltmetri

kg

120,20

RAZRED 9.

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje električnih veličina, ostali, sa uređajem za registrovanje

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti i aparati, naročito konstruisani za telekomunikacije

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Instrumenti za merenje poluprovodničkih diskova

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali, sa uređajem za registrovanje

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali, elektronski

kg

120,20

Uređaji za merenje, vaganje ili baždarenje za domaćinstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti i aparati za merenje i ispitivanje, ostali

kg

120,20

Regulatori grejanja

Regulatori grejanja

kg

120,20

Instrumenti za praćenje i nadzor

Instrumenti za praćenje i nadzor, ostali

kg

120,20

Jedinice mere kg – kilogram

RAZRED 10. Automati

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Jed. mere

Naknada u dinarima po jedinici mere

Automati za boca ili limenke koje sadrže topla ili hladna pića

Mašine automatske za prodaju napitaka, ostalo

kg

120,20

Bankomati

Mašine šalterske, automatske, za brojanje

kg

120,20

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda

Mašine sa uređajem za grejanje ili hlađenje hrane

kg

120,20

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda

Mašine automatske za prodaju robe, ostalo

kg

120,20

Automati za boca ili limenke koje sadrže topla ili hladna pića

Mašine sa uređajima za zagrevanje i hlađenje pića

kg

120,20

Bankomati

Mašine za sortiranje, brojanje, pakovanje metal. novca

kg

120,20

Bankomati

Ostale kancelarijske mašine, ostale

kg

120,20

Automati za tople napitke

Automati za tople napitke

kg

120,20

Automati za čvrsteproizvode

Automati za čvrste proizvode

kg

120,20

Automati ostali

Automati, ostali

kg

120,20

kg – kilogram

Advertisements