URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVODJENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRSKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme za objekat;

2) etiketa originalnog pakovanja jeste oznaka koja na dobro vidljiv i jasan način obezbeđuje sledeće informacije namenjene krajnjem potrošaču: ime, adresa i registarski broj proizvođača; naziv prema vrsti proizvoda; regionalno, teritorijalno ili topografsko poreklo, ako je proizvod u potpunosti sa tog područja; posebne karakteristike/svojstva kvaliteta, neto količinu, datum proizvodnje/punjenja i rok upotrebe;

3) investicija je izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta prihvatljive investicije;

4) izgradnja jeste građenje, rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

5) objekat za preradu, pakovanje i skladištenje na poljoprivrednom gazdinstvu je specijalizovan objekat sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom namenjen preradi proizvoda u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata;

6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

7) pčelinji proizvodi su: med, polenov prah, propolis, matična mleč, vosak i pčelinji otrov;

8) proizvodi od pčelinjih proizvoda sa dodacima su proizvodi nastali dodavanjem različitih sastojaka pčelinjim proizvodima (medno vino, medna rakija, medni liker, medno sirće, bezalkoholni medni napici, med sa dodacima saća, oraha, urme, suvog voća, mikro i oligoelemenata);

9) plodovi sakupljeni iz prirode jesu proizvodi sakupljeni iz prirode koji služe kao hrana za ljude, samoniklo bilje ili delovi biljaka koji služe kao lek i za potrebe stočarstva;

10) realizacija investicije je izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključivanje ugovora, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

11) uljane kulture su tradicionalne uljarice ili biljke čije seme ili plod može da posluži za proizvodnju specijalnih ulja, i to: suncokret, soja, uljana repica, uljana bundeva/tikva, lan, susam, grožđe (koštice), kajsija, orah, lešnik, badem, noćurak, boražina, crna ribizla, mak, kukuruz, pšenica (klice), kikiriki, ricinus, konoplja, šafranika i dr.

Podrška programima

Član 3

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu (u daljem tekstu: podrška programima), i to:

1) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru mleka (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mleka i marketing);

2) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru mesa (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mesa i marketing);

3) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru voća, povrća i grožđa (u daljem tekstu: program za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing);

4) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru uljanih kultura: soja, uljana tikva, suncokret (u daljem tekstu: program za investicije u preradu uljanih kultura i marketing);

5) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja (u daljem tekstu: program za investicije u preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i marketing);

6) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru pčelinjih proizvoda (u daljem tekstu: program za investicije u preradu pčelinjih proizvoda i marketing);

7) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake (u daljem tekstu: program za investicije u preradu gajenih vrsta gljiva i marketing);

8) programu za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda u sektoru plodova sakupljenih iz prirode (u daljem tekstu: program za investicije u preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing).

II VRSTE PODSTICAJA

Član 4

Podsticaji, u zavisnosti od programa iz člana 3. ovog pravilnika, su:

1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing);

2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa i marketing, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing);

3) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing voća, povrća i grožđa, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu voća, povrća i grožđa, uključujući i proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i marketing u sektoru prerade voća, povrća i grožđa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing);

4) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing uljanih kultura: soja, uljana tikva, suncokret, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu uljanih kultura i marketing u sektoru prerade uljanih kultura (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu uljanih kultura i marketing);

5) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja u sektoru prerade gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i marketing);

6) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing pčelinjih proizvoda, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu pčelinjih proizvoda i marketing u sektoru prerade pčelinjih proizvoda (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu pčelinjih proizvoda i marketing);

7) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu gajenih vrsta gljiva i marketing u sektoru prerade gajenih vrsta gljiva (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu gajenih vrsta gljiva i marketing);

8) podsticaji programu podrške za investicije u preradu i marketing plodova sakupljenih iz prirode, i to kroz investicije u izgradnju objekata i nabavku opreme u objektima za preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing u sektoru prerade plodova sakupljenih iz prirode (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing).

1. Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing

Član 5

Podsticaji za investicije u preradu mleka obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mleka sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;

3) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

4) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

5) marketing proizvoda.

2. Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing

Član 6

Podsticaji za investicije u preradu mesa obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mesa sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;

3) nabavku opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;

4) nabavku opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;

5) nabavku opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;

6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) marketing proizvoda.

3. Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing

Član 7

Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje voća, povrća i grožđa i degustacionih sala za vina sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

10) marketing proizvoda.

4. Podsticaji za investicije u preradu uljanih kultura i marketing

Član 8

Podsticaji za investicije u preradu uljanih kultura obuhvataju:

1) izgradnju objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje uljanih kultura sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura;

3) nabavku opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura;

4) nabavku opreme za punjenje i pakovanje ulja;

5) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

6) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

7) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

8) marketing proizvoda.

5. Podsticaji za investicije u preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i marketing

Član 9

Podsticaji za investicije u preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

5) nabavku opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda;

7) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

8) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

9) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

10) marketing proizvoda.

6. Podsticaji za investicije u preradu pčelinjih proizvoda i marketing

Član 10

Podsticaji za investicije u preradu pčelinjih proizvoda obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda;

4) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

5) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

7) marketing proizvoda.

7. Podsticaji za investicije u preradu gajenih vrsta gljiva i marketing

Član 11

Podsticaji za investicije u preradu gajenih vrsta gljiva: šampinjona, bukovača i šitake, obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenih vrsta gljiva sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

7) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

9) marketing proizvoda.

8. Podsticaji za investicije u preradu plodova sakupljenih iz prirode i marketing

Član 12

Podsticaji za investicije u preradu plodova sakupljenih iz prirode obuhvataju:

1) izgradnju objekata za preradu, pakovanje i skladištenje plodova sakupljenih iz prirode sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

2) nabavku opreme i uređaja za sušenje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

3) nabavku opreme i uređaja za zamrzavanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

4) nabavku opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

5) nabavku opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda;

6) nabavku opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;

7) nabavku opreme za dezinfekciju radnika;

8) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;

9) marketing proizvoda.

Član 13

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz čl. 5-12. ovog pravilnika date su u Prilogu – Lista prihvatljivih troškova za podsticaje koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Neprihvatljivi troškovi

Član 14

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;

6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8) troškovi premera i geodetskih snimanja;

9) troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;

10) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;

11) nabavka predmetne investicije iz Priloga ovog pravilnika putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Član 15

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) preduzetnik;

3) srednja škola;

4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Lice iz stava 1. tač. 2), 3) i 5) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Srednja škola iz stava 1. tačka 3) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija iz stava 1. tačka 4) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Privredno društvo iz stava 1. tačka 5) ovog člana pored uslova iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Opšti uslovi

Član 16

Pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 15. ovog pravilnika, ako:

1) nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja subvencija i kredita;

3) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

6) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura u sektoru proizvodnje čiji se proizvodi koriste za preradu na gazdinstvu;

7) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju životinje čiji se proizvodi koriste za preradu na gazdinstvu);

8) ima dozvolu za sakupljanje plodova iz prirode namenjenih preradi na poljoprivrednom gazdinstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, ako se bavi preradom proizvoda sakupljenih iz prirode;

9) je objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, ako investira u građenje objekta;

10) za objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev ima dozvolu za upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;

11) je predmet investicije vezan za preradu odgovarajuće vrste proizvoda iz člana 3. ovog pravilnika;

12) su katastarske parcele koje su predmet investicije za koju se podnosi prijava u njegovom vlasništvu ili ako na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa zakupodavcem na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. Vlasnik jednog dela zemljišta, dostavlja saglasnost overenu kod nadležnog organa ostalih suvlasnika zemljišta, za izvođenje radova na predmetnoj investiciji;

13) nepokretnosti koje su predmet zakupa (zemljište, objekat) nemaju upisane druge terete (hipoteka, plodouživanje), osim predmetnog zakupa na zemljištu;

14) namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, odnosno izgradnje objekta;

15) ispunjava opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i drugim posebnim propisima o higijeni i kvalitetu hrane i osigura da je hrana koju proizvodi i stavlja u promet bezbedna;

16) ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo za preradu proizvoda animalnog porekla;

17) ispunjava fitosanitarne, odnosno opšte i posebne uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravlje bilja za preradu proizvoda biljnog porekla;

18) ispunjava opšte i posebne uslove za preradu voća i grožđa namenjenog za proizvodnju jakih alkoholnih pića, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;

19) ispunjava opšte i posebne uslove za preradu grožđa namenjenog za proizvodnju vina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

Posebni uslovi

a) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu proizvoda animalnog porekla i marketing

Član 17

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 15. i opšte uslove iz člana 16. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda animalnog porekla i marketing ako ima rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane (u daljem tekstu: rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno uslova higijene hrane).

b) Uslovi za podsticaje za investicije u preradu proizvoda biljnog porekla i marketing

Član 18

Lice koje ispunjava odgovarajuće uslove iz člana 15. i opšte uslove iz člana 16. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, ako je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 19

Izuzetno od člana 18. ovog pravilnika lice koje ispunjava opšte uslove u skladu sa ovim pravilnikom, ostvaruje pravo na podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, i to u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića i pod uslovom da je upisano u:

1) Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju vina;

2) Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića – za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića.

IV NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Član 20

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 15. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz čl. 16-19. ovog pravilnika sa podacima iz Registra.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u ___________ godini (u daljem tekstu: zahtev), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U periodu iz stava 2. ovog člana isti podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za korišćenje podsticaja.

Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 4. ovog pravilnika, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija iz Priloga ovog pravilnika, u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Član 21

Uz zahtev dostavlja se:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list za izvršenu nabavku predmetne investicije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

7) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

8) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

9) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;

10) kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat koji je predmet investicije;

11) ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave, sa rokom važenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev, a koji ugovor je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu, ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije;

12) saglasnost ostalih suvlasnika zemljišta za izvođenje radova na predmetnoj investiciji, overenu kod nadležnog organa ukoliko je podnosilac zahteva vlasnik jednog dela zemljišta;

13) kopiju rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova higijene hrane za podsticaje za investicije u preradu proizvoda animalnog porekla i marketing;

14) kopiju potvrde o upisu u Centralni registar za podsticaje za investicije u preradu proizvoda biljnog porekla i marketing;

15) kopiju rešenja o upisu u Vinarski registar, odnosno rešenja o upisu u Vinogradarski registar i izvod iz Vinogradarskog registra za podsticaje za investicije za preradu proizvoda biljnog porekla i marketing, u delu koji se odnosi na proizvodnju vina, odnosno na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

16) kopiju rešenja o upisu u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića za prihvatljive investicije koje se odnose na proizvodnju jakih alkoholnih pića;

17) dozvola za sakupljanje plodova iz prirode namenjenih preradi na poljoprivrednom gazdinstvu, ako se bavi preradom proizvoda sakupljenih iz prirode.

Ako je predmet investicije izgradnja objekta, uz zahtev se dostavlja i:

1) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova;

2) građevinska knjiga, odnosno druga propisana evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

3) okončana situacija za izvedene radove;

4) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računa iz stava 1. tačka 1) ovog člana ugrađene u objekat koji je predmet investicije, ako je podnosilac zahteva sam izvršio nabavku materijala;

5) upotrebna dozvola, odnosno rešenje o ozakonjenju za objekat koji je predmet investicije, ili dokaz da je nadležnom organu podnet zahtev za izdavanje upotrebne dozvole odnosno rešenje o ozakonjenju objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, srednja škola ili privredno društvo pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana uz zahtev se dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva.

Ako je podnosilac zahteva srednja škola, uz zahtev dostavlja i akt o mreži srednjih škola i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Ako je podnosilac zahteva naučnoistraživačka organizacija, uz zahtev podnosi i akt da je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)-5) ovog člana treba da bude izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 6)-10) i tač. 13)-17), stava 2. tačka 5) i st. 3-5. ovog člana dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 22

Uverenja iz člana 21. stav 1. tač. 6) i 7) ovog pravilnika i potvrde iz člana 21. stav 1. tač. 8) i 9) i stav 3. ovog pravilnika ne mogu da budu starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 23

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa članom 15. ovog pravilnika nema pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 21. stav 1. tač. 1)-5) ovog pravilnika koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata nakon podnošenja zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja.

Član 24

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 21. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet podsticaja, u skladu sa propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Član 25

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 26

Korisnik podsticaja treba da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja iz člana 25. stav 1. ovog pravilnika, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODSTICAJE KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU MLEKA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mleka s pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje mleka i nusproizvoda prerade mleka
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

– automatski uređaji za uzorkovanje
– fleksibilna creva sa odgovarajućim spojnicama i priključcima
– mehanički filteri
– odvajači vazduha (deaeratori)
– hladionici za mleko sa pratećom opremom (ventili, temperaturne sonde i dr.)
– skladišni tankovi sa pratećom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine i temperature, ventili i dr.)
– cevovodi sa ventilima
– pasterizatori sa pratećom opremom (balansni kotlić, pumpe, ventili, sonde za merenje temperature, uređaji za pripremu vruće vode i dr.)
– centrifugalni separatori za mleko sa pratećom opremom
– baktofuge sa pratećom opremom
– uređaji za mikrofiltraciju mleka sa pratećom opremom
– uređaji za automatsku standardizaciju mleka sa pratećom opremom
– procesni tankovi sa pratećom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine i temperature, ventili i dr)
– duplikatori-fermentori sa pripadajućom opremom (mešalice, merači i indikatori nivoa, zapremine, pH i temperature, ventili i dr.)
– homogenizatori za mleko
– uparivači sa pripadajućom opremom
– dozatori za razne vrste dodataka (arome, pastozni proizvodi od voća i povrća i dr)
– cevasti i pločasti izmenjivači toplote, termizatori sa pratećom opremom i dr.
– uređaji za pripremu i rastvaranje praškastih materija (mleka u prahu, čokoladnog praha i sl.)
– uređaji za otapanje zamrznutih proizvoda
– mikseri (mešači)
– tuneli za hlađenje i fermentaciju
– tankovi za proizvodnju sireva
– uređaji za soljenje sireva
– prese za sir
– kalupi za sir
– uređaji za rezanje sira
– uređaji za proizvodnju maslaca (bućkalice)
– mašine punilice, razne sa pratećom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja
– mašine za paletiziranje
– uređaji za označavanje i etiketiranje
– transportne trake i konvejeri
– oprema za kontrolu i automatsko upravljanje sa odgovarajućim softverima
– ambalaža za punjenje i pakovanje proizvoda izrađena od metala, stakla, polimernih materijala, kombinovanih materijala, metalizovanih i silikonizovanih polimernih filmova i folija i dr.
PROIZVODNE LINIJE
– procesna oprema za ultrafiltraciju mleka (moduli za ultrafiltraciju sa pratećom opremom, tankovi i dr.)
– procesna oprema za proizvodnju sireva (razne vrste)
– procesna oprema za proizvodnju sirnih i mlečnih namaza i topljenih sireva
– procesna oprema za proizvodnju UHT proizvoda (sterilizatori, evaporatori, homogenizatori, aseptik tankovi i dr.)
– procesna oprema za sušenje (mleka, surutke i dr. uključujući i hranu na bazi mleka za odojčad i malu decu)
– procesna oprema za proizvodnju kondenzovanog mleka
– procesna oprema za proizvodnju sladoleda
– automatske linije za punjenje i pakovanje proizvoda

3)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

4)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– automatski uređaji za hemijsku analizu sirovog mleka (mlečna mast, proteini, laktoza, mineralne materije, krioskopska tačka i dr.)
– automatski uređaji za određivanje broja somatskih ćelija i/ili bakterija u sirovom mleku
– krioskopi
– uređaji za ispitivanje inhibitora i rezidua u mleku (antibiotici, aflatoksin i dr.)
– centrifuge za određivanje masti po Gerberu
– sušnice
– autoklavi
– uređaji za pripremu vode (demineralizatori, dejonizatori, destilatori i dr.)
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– inkubatori
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– digestori
– pH metri
– vlagomeri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– sigurnosni ormani
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– ATP bioluminescenc ili protect brisevi – kao indikator prisustva bioloških (organskih) nečistoća na radnim površinama
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

5)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od mleka
– troškovi razvijanja vizuelnog identiteta i promocije proizvoda

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU MESA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje mesa sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje mesa i nusproizvoda prerade mesa
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova

– uređaji i oprema za električno i/ili mehaničko omamljivanje životinja (svinje, goveda, ovce/koze, živina, riba i dr.)
– oprema za spoljašnju obradu trupova svinja (uređaji za šurenje, uređaji za mašinsko uklanjanje dlaka/čekinja, uređaji za spaljivanje zaostalih dlaka/čekinja, uređaji za završnu spoljašnju obradu trupa/”poliranje”, oprema za završno pranje trupa i dr.)
– vakuum uređaj za obradu rektuma
– uređaji za skidanje kože
– oprema/uređaji za rasecanje trupova na polutke (testere)
– električna, pneumatska ili ručna oprema za odsecanje nejestivih delova trupa (testere, klešta i dr.)
– oprema za veterinarsko-sanitarni pregled glave, trupa i unutrašnjih organa
– oprema za čišćenje i pranje jestivih delova (iznutrica) na liniji klanja
– oprema za čišćenje, pranje i obradu želudaca i creva
– oprema za prihvat i transport jestivih delova i sporednih proizvoda klanja
– oprema za mehanički transport i savladavanje visinske razlike na linijama za klanje životinja i obradu trupova

3)

Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi

– sistem za sakupljanje krvi na liniji klanja (šuplji noževi, zupčasta pumpa i izolovani kontejner za privremeno skladištenje)
– uređaj i oprema za uklanjanje i pneumatski transport sadržaja digestivnog trakta iz klanice do mesta za privremeno odlaganje
– uređaj i oprema za uklanjanje i pneumatski transport sporednih proizvoda životinjskog porekla iz klanice do mesta za privremeno odlaganje
– vakuum uređaj sa opremom i sabirnim tankom za uklanjanje kičmene moždine iz kičmenog stuba goveda
– uređaji za vakuum – pakovanje mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za etiketirenje proizvoda i pakovanja
– automatske vage sa etiketirkom
– uređaji za narezivanje mesa i proizvoda
– mašine za pakovanje u MAP-u mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za skidanje omotača

4)

Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa

– transportne trake za meso i/ili posude sa sirovinama
– oprema za rasecanje mesa
– mašine za sečenje mesa
– uređaji za skidanje kože sa masnog tkiva
– uređaji za oblikovanje usitnjenog mesa i poluproizvoda od mesa
– uređaji za proizvodnju leda
– uređaji za mlevenje mesa (Volf)
– uređaji za sečenje smrznutog mesa (“giljotine”, drobilice i dr.)
– uređaji za usitnjavanje mesa (kuteri, mikrokuteri i dr.)
– uređaji za mešanje mesa (sa i/ili bez vakuuma)
– mašine za mehaničko separisanje mesa (separatori)
– uređaji i oprema za pripremu salamure
– uređaji i oprema za ubrizgavanje salamure (pikl-injektori)
– uređaji za “masiranje” mesa (tambleri)
– vakuum punilice
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– “klipserice”
– prese za meso
– uređaji i oprema za doziranje prema vrsti i kapacitetu tehnološke linije
– zatvaračice za konzervisane proizvode u hermetički zatvorenim kontejnerima u skladu sa vrstom i kapacitetom tehnološke linije
– uređaji i oprema za proizvodnju (priprema, obrada, punjenje, dimljenje, fermentaciju/ zrenje i sušenje, skladištenje i pakovanje fermentisanih proizvoda od mesa
– ambalaža za punjenje i pakovanje proizvoda izrađena od metala, stakla, polimernih materijala, metalizovanih i silikonizovanih polimernih filmova i folija i dr.

5)

Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

– oprema i uređaji za hlađenje i/ili zamrzavanje i skladištenje smrznutih sirovina i proizvoda
– komore za termičku obradu – pasterizaciju (“atmosi”, “paster kade/pasterizatori”)
– uređaji za termičku obradu – sterilizaciju (autoklavi)

6)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– komplet opreme za laboratoriju za pregled mesa na prisustvo larvi trihinele u mesu (sa priborom od stakla), referentnom metodom digestije ili ekvivalentnim metodama (objekti za klanje svinja, objekti za klanje konja, objekti za prihvat i/ili obradu divljači)
– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– uređaji za pripremu vode (demineralizatori, dejonizatori, destilatori i dr.)
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– inkubatori
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– digestori
– pH metri
– vlagomeri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– sigurnosni ormani
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– ATP bioluminescenc ili protect brisevi – kao indikator prisustva bioloških (organskih) nečistoća na radnim površinama
– saltimetri
– testovi za utvrđivanje rezidua antibiotika
– uređaj za ultra brzu mikrobiologiju (Bacteria Tracer)
– uređaji za kontinualnu analizu hemijskih parametara mesa u cilju standardizacije
– uređaji za brzu analizu hemijskih parametara mesa i proizvoda od mesa
– uređaji za digestiju i destilaciju belančevina
– analizatori gasnih smeša
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

7)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sanitaciju/sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

8)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

9)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od mesa;
– troškovi razvijanje vizuelnog identiteta i promocije proizvoda.

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje voća, povrća i grožđa i degustacionih sala za vina sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje voća, povrća i grožđa i degustacionih sala za vina i nusproizvoda prerade voća, povrća i grožđa
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda

– sušare (tunelske, trakaste, komorne i dr.)
– oprema i uređaji za sušenje u vakuumu
– oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje
– oprema i uređaji za osmotsko sušenje
– oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem (liofilizacija) – liofilizator

3)

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda

– kontinualni tunel za zamrzavanje
– uređaj za zamrzavanje u blokovima
– klasičan tunel

4)

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

– blanšeri razni, sa pripadajućom opremom
– pasterizatori (pločasti, cevni, tunelski i dr.)
– sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi)
– paster kada

5)

Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda

– vage (kolske, podne i dr.)
– transporteri (horizontalni, kosi ili vertikalni)
– inspekciona traka
– mehanički filteri
– pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase)
– odvajači vazduha (deaeratori)
– suvi i vazdušni prečistač
– oprema i uređaji za vađenje semene lože, odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje voća, povrća i grožđa
– oprema za odvajanje koštica
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reversnu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode
– prese za ceđenje ulja
– ambalaža za punjenje i pakovanje proizvoda izrađena od drveta, metala, stakla, polimernih materijala, metalizovanih i silikonizovanih polimernih filmova i folija i dr.

6)

Nabavka opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale

(1) oprema za primarnu preradu grožđa:

– prijemni vibro sto
– trakasti sto za selekciju celog grožđa
– elevator za transport grožđa
– ruljača dinamica 100
– vibracioni sto za ručnu selekciju bobica
– oprema za automatsku selekciju bobica grožđa
– muljača dinamica 100
– peristaltička pumpa za transport kljuka
– zatvorena pneumatska presa
– klipna pumpa za transport šire
– mono pumpa za transport šire
– peristaltička pumpa za transport šire
– impeler pumpa za transport šire
– rotacioni vakuum filter
– pločasti filter
– naplavni filter
– cross flow filter
– ubodna mešalica

(2) oprema za fermentaciju za bela i crvena vina:

– tankovi sa plaštovima za hlađenje i grejanje
– tankovi sa plaštovima za hlađenje i grejanje
– vinifikatori za fermentaciju i maceraciju crvenih vina sa plaštovima za hlađenje i grejanje
– vinifikatori za fermentaciju i maceraciju crvenih vina sa plaštovima za hlađenje i grejanje
– vinifikatori za fermentaciju i maceraciju crvenih vina sa plaštovima za hlađenje i grejanje
– tank za hladnu stabilizaciju belih i roze vina
– čiler
– pumpe za pretakanje, klipna pumpa
– pumpe za pretakanje, mono pumpa
– pumpe za pretakanje, peristaltička pumpa
– pumpe za pretakanje, impeler pumpa

(3) oprema za čuvanje i negovanje vina:

– bačva za čuvanje i odležavanje vina
– bačva za čuvanje i odležavanje vina
– barik bure za čuvanje i odležavanje vina

(4) oprema za punjenje vina:

– linija za punjenje, monoblok sa ispiranjem boca, sušenjem, punjenjem i čepilicom
– linija za etiketiranje boca i stavljanje kapica
– mikrofilter
– pumpa sa baypas-om

(5) oprema za rakiju i druga alkoholna pića:

– inoks sudovi i univerzalne posude za rakiju
– parni generatori za sterilizaciju opreme i sudova i uređaji za pranje
– drveni sudovi i burići za barikiranje
– filteri
– muljače
– pumpe
– centrifugalni separatori
– linije za punjenje i etiketiranje uz odgovarajuću opremu, punilice, etiketirke i čepilice
– pneumatske prese
– mlinovi i pasirke za voće
– kazani za destilaciju
– oprema za transport u sklopu destilerije (palete za boce, kontejneri, postolja za drvenu barik burad i oprema za okretanje boca)
– oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u pogonu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, kao i oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
– oprema za fizičku, hemijsku i biološku obradu otpadnih voda, kao i oprema za sprečavanje zagađenja/kontaminacije vazduha
– oprema za klimatizaciju, grejanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje

(6) Oprema za degustacione sale

– Mobilijar (nameštaj) za opremanje degustacionih sala

7)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

8)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

9)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

10)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od voća, povrća i grožđa;
– troškovi razvijanje vizuelnog identiteta i promocije proizvoda.

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU ULJANIH KULTURA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje uljanih kultura s pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje uljanih kultura i nusproizvoda prerade uljanih kultura
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža
– sušare (tunelske, trakaste, komorne i dr.)
– oprema i uređaji za sušenje u vakuumu
– oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje
– oprema i uređaji za osmotsko sušenje

2)

Nabavka opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura

– prese za hladno ceđenje ulja (ekstruzione, pužne, hidraulične)

3)

Nabavka opreme i uređaja za fizičku rafinaciju uljanih kultura

– oprema i uređaji za:
– hladno degumiranje i devaksaciju
– beljenje
– binterizacija
– deacidifikacija sa deodorizacijom

4)

Nabavka opreme za punjenje i pakovanje ulja

– vage (kolske, podne i dr.)
– mehanički filteri
– linije sa uređajima za doziranje i punjenje ulja
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode

5)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

6)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

7)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

8)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od uljanih kultura;
– troškovi razvijanje vizuelnog identiteta i promocije proizvoda.

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU GAJENOG ZAČINSKOG, LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA, KAO I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja s pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i nusproizvoda prerade gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

– sušare (solarne, šaržne, tunelske, trakaste, komorne i dr.)
– oprema i uređaji za sušenje u vakuumu
– oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje
– oprema i uređaji za osmotsko sušenje
– oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem (liofilizacija) – liofilizator

3)

Nabavka opreme za preradu gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja kao i njihovih proizvoda

– vage (kolske, podne i dr.)
– transporteri (horizontalni, kosi ili vertikalni)
– oprema i uređaji za usitnjavanje (mlevenje, seckanje), odvajanje lista od stabla (rebler), ljuštenje, prosejavanje (sita) gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja

4)

Nabavka opreme i uređaja za destilaciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda (za potrebe farmaceutske industrije)

– oprema i uređaji za destilaciju vodom, alkoholom i uljima gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja

5)

Nabavka opreme i uređaja za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

– oprema i uređaji za ekstrakciju gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i to za:
– hidrodestilaciju manjeg kapaciteta,
– destilaciju vodenom parom (generator pare) i
– ekstrakciju modifikovanom aparatuome za pečenje rakije

6)

Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda

– vage (kolske, podne i dr.)
– mehanički filteri
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– linije sa uređajima za doziranje i punjenje
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reversnu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom

7)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

8)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

9)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

10)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja;
– troškovi razvijanje vizuelnog identiteta i promocije proizvoda.

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU PČELINJIH PROIZVODA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda i nusproizvoda prerade pčelinjih proizvoda
– sušare za polen uključujući i solarne
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda

– topionici za vosak (parni, sunčani, električni)
– posude za prečišćavanje voska
– sterilizator voska i posude za sterilizaciju voska
– kalupi za izradu satnih i matičnih osnova
– dekristalizatori meda
– pasterizatori za med
– refratkometri
– separatori meda, voska i matične mleči
– pumpe za med
– sušionici za polen
– mlinovi za polen;
– oprema i uređaji za sušenje polena
– elektronske vage i prateća oprema
– agregati
– pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase)
– filteri
– odvajači vazduha (deaeratori)
– suvi i vazdušni prečistač
– oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje dodataka pčelinjim proizvodima
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reverznu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom

3)

Nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda

– duplikatori za med, sa ili bez mešača
– električne pumpe i punilice za med
– prohromska ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda
– plastična ambalaža za skladištenje pčelinjih proizvoda
– automatski sto za pakovanje pčelinjih proizvoda
– dozator za med
– homogenizator
– mešalica
– oprema za skladištenje dodataka u med (polen, propolis, matična mleč, suvo voće, orašasti plodovi i dr.)
– vage
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode

4)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

5)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

6)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

7)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje pčelinjih proizvoda i proizvoda od pčelinjih proizvoda sa dodacima
– troškovi razvijanja vizuelnog identiteta i promocije proizvoda

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU GAJENIH VRSTA GLJIVA I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenih vrsta gljiva s pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje gajenih vrsta gljiva i nusproizvoda prerade gajenih vrsta gljiva
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme i uređaja za sušenje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda

– sušare (tunelske, trakaste, komorne i dr.)
– oprema i uređaji za sušenje u vakuumu
– oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje
– oprema i uređaji za osmotsko sušenje
– oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem (liofilizacija) – liofilizator

3)

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje gajenih vrsta gljiva, kao i njihovih proizvoda

– kontinualni tunel za zamrzavanje
– uređaj za zamrzavanje u blokovima
– klasičan tunel

4)

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

– blanšeri razni, sa pripadajućom opremom
– pasterizatori (pločasti, cevni, tunelski i dr.)
– sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi)
– paster kada

5)

Nabavka opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje gajenih vrsta gljiva i njihovih proizvoda

– vage (kolske, podne i dr.)
– transporteri (horizontalni, kosi ili vertikalni)
– inspekciona traka
– mehanički filteri
– pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase)
– odvajači vazduha (deaeratori)
– suvi i vazdušni prečistač
– oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje gajenih vrsta gljiva
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reversnu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje – paletizer
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode

6)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

7)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje i dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

8)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

9)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od gajenih vrsta gljiva
– troškovi razvijanja vizuelnog identiteta i promocije proizvoda

PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U PRERADU PLODOVA SAKUPLJENIH IZ PRIRODE I MARKETING

Investicije za koje se odobravaju podsticaji

Redni broj

Vrste investicija

Prihvatljive investicije

1)

Izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje plodova sakupljenih iz prirode s pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom

– prostorije za preradu, pakovanje i skladištenje plodova sakupljenih iz prirode i nusproizvoda prerade plodova sakupljenih iz prirode
– oprema za ventilaciju, klimatizaciju, grejanje, vodovodna, gasna, električna instalacija i kanalizaciona mreža

2)

Nabavka opreme i uređaja za sušenje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda

– sušare (tunelske, trakaste, komorne i dr.)
– oprema i uređaji za sušenje u vakuumu
– oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje
– oprema i uređaji za osmotsko sušenje
– oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem (liofilizacija) – liofilizator

3)

Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje plodova sakupljenih iz prirode, kao i njihovih proizvoda

– kontinualni tunel za zamrzavanje
– uređaj za zamrzavanje u blokovima
– klasičan tunel

4)

Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda

– blanšeri razni, sa pripadajućom opremom
– pasterizatori (pločasti, cevni, tunelski i dr.)
– sterilizatori (horizontalni, vertikalni, kontinualni i diskontinualni, odnosno autoklavi)
– paster kada

5)

Nabavka opreme za prijem voća, povrća i grožđa, kao i preradu, punjenje i pakovanje njihovih proizvoda

– vage (kolske, podne i dr.)
– transporteri (horizontalni, kosi ili vertikalni)
– inspekciona traka
– mehanički filteri
– pumpe razne (centrifugalne, zupčaste, monopumpe za guste mase)
– odvajači vazduha (deaeratori)
– suvi i vazdušni prečistač
– oprema i uređaji za odvajanje, sečenje, ljuštenje, mlevenje i pasiranje gajenih vrsta gljiva
– uređaji za koncentrisanje (uparivači razni, sa pripadajućom opremom, uređaji za reversnu osmozu i kriokoncentrisanje)
– uređaji za punjenje i doziranje naliva sa pripadajućom opremom
– uređaji za odmeravanje i doziranje komponenti sa pripadajućom opremom
– uređaji za pakovanje sa pripadajućom opremom
– mašine za pakovanje transportnog (zbirnog) pakovanja i mašine za paletiziranje -paletizer
– uređaji za pranje ambalaže razne, sa pripadajućom opremom
– oprema za detekciju fizičkih i mehaničkih nečistoća – “X-ray” detektori
– uređaji za zatvaranje ambalaže, ručni i automatski, sa odgovarajućom opremom
– uređaji za etiketiranje, razni
– uređaji za pripremu tehnološke i tehničke vode

6)

Nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije

– tankovi sa pratećom opremom (mešalice, ventili, indikatori nivoa i zapremine, merači temperature, konduktometri, pH metri i dr.)
– pumpe i cevovodi
– uređaji za automatsko doziranje koncentrovanih sredstava za pranje
– linijski konduktometri i pH metri
– penomati (uređaji za pranje penom)
– uređaji za pranje i sterilizaciju alata i pribora
– uređaji za pripremu vruće vode
– creva sa nosačima i pištoljem za vodu
– uređaji za pranje podova
– uređaji za dezinfekciju vazduha u proizvodnim prostorijama

7)

Nabavka opreme za dezinfekciju radnika

– automatske dezobarijere za pranje i dezinfekciju ruku i obuće s mehanizmom kontrole ulaska
– lavaboi za pranje i dezinfekciju ruku na nožni pogon ili sa fotoćelijom
– podne dezobarijere
– mašine za pranje i sušenje radne odeće
– zidni dozatori sredstava za pranje dezinfekciju
– zidni sušači ruku, automatski
– zidni držači papirnih ubrusa
– garderobni ormani sa klupama
– oprema za tuš kabine

8)

Nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

– krioskopi
– sušnice
– autoklavi
– sterilizatori posuđa i pribora
– mešalice (mehaničke, magnetne i dr.)
– uređaji za pripremu uzoraka (mikseri, tresilice i dr.)
– laboratorijski frižideri i zamrzivači
– pH metri
– konduktometri
– laminarne komore
– UV lampe
– sterilizatori vazduha
– mikroskopi
– plamenici
– mašine za pranje laboratorijskog posuđa
– termometri
– refraktometar, ručni ili stoni, digitalni ili analogni
– fotometri
– titratori (za određivanje kiselina, alkohola, sumpor-dioksida i drugih parametara)
– kalibracijski i ostali standardni rastvori
– setovi za kolorimetrijska ispitivanja
– merači temperature i vlage
– vage (tehničke i analitičke)
– peći za žarenje
– destilatori za vodu
– spektrofotometri
– grejna tela (grejne ploče, ringle, rešoi i dr.)

9)

Marketing proizvoda

– etikete originalnog pakovanja za obeležavanje proizvoda od plodova sakupljenih iz prirode;
– troškovi razvijanje vizuelnog identiteta i promocije proizvoda.

Lista dozvoljenih radova u vezi sa izgradnjom

A. GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Pripremni radovi

2. Rušenje i demontaža

3. Zemljani radovi

4. Betonski radovi

5. Armirno-betonski radovi

6. Montažerski radovi

7. Tesarski radovi

8. Zidarski radovi

9. Izolaterski radovi

10. Krovopokrivački radovi

B. ZANATSKI RADOVI

11. Limarski radovi

12. Stolarski radovi

13. Bravarski radovi

14. Staklarski radovi

15. Gips-kartonski radovi

16. Podne i zidne obloge

17. Kamenorezački radovi

18. Keramičarski radovi

19. Parketarski radovi

20. Molersko-tapetarski radovi

21. Fasaderski radovi

C. INSTALATERSKI RADOVI

22. Elektroinstalacije

23. Instalacije vodovoda i kanalizacije

24. Mašinske instalacije

D. UREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE I PRISTUPNIH PUTEVA

Obrazac – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje koji se odnose na sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu, koji je sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE

Advertisements