URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE

(“Sl. glasnik RS”, br. 106/2017)

1. Ovom odlukom, saglasno članu 10. st. 5. i 9. Zakona o akcizama (“Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), utvrđuju se iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), a na osnovu prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) koja je utvrđena Odlukom o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Službeni glasnik RS”, broj 73/17).

2. Iznosi minimalnih akciza za cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan i duvan za lulu) su:

Vrsta duvanskih prerađevina

Iznos
minimalne akcize

Cigarete

140,40 din./pak.

Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine:

– rezani duvan

4.914,00 din./kg

– duvan za lulu

5.187,48 din./kg

3. Minimalna akciza za duvan za žvakanje iznosi 4.914,00 din./kg, a minimalna akciza za burmut iznosi 5.800,00 din./kg.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Službeni glasnik RS”, broj 73/17) u delu koji se odnosi na iznose minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut).

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Advertisements