URRGB

Blog Udruzenja racunovodja i revizora grada Beograda – Propisi RS


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 101/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017, izdvajamo:

– PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe

Continue reading

Advertisements


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 98/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 98/2017, izdvajamo:

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 96/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 96/2017, izdvajamo:

  • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2017. godine
  • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2017. godine
  • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 94/2017

“Službeni glasnik RS”, broj: 94/2017, izdvajamo:

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
– Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka
– Pravilniko dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom

Continue reading