URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda


Leave a comment

“Službeni glasnik RS”, broj 113/2017

“Sluzbeni glasnik RS”, broj 113/2017, izdvajamo:

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
(prečišćen tekst propisa pogledajte ovde) – vazi od 1. januara 2018. godine

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (stari i novi – vazi od 01.04.2018.)

– ZAKON o finansijskoj podršci porodici sa decom

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 111/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 111/2017, izdvajamo:

– Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

– Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja – vazi od 01.01.2018. (preciscen tekst propisa mozete pogledati ovde)

Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 108/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 108/2017, izdvajamo:

Continue reading


Leave a comment

Sluzbeni glasnik RS broj 98/2017

“Službeni glasnik RS”, broj 98/2017, izdvajamo:

Continue reading