URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda


Leave a comment

Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat

Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište
koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (kako se navodi, zemljište je kupljeno 2016. godine, a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu postoje dokazi)?

Continue reading