URRGB

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Aktuelni podaci

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2018. godine iznosi 143 dinara (neto), po radnom času.

Od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine minimalna cena rada u Srbiji iznosila je 130 dinara po radnom času

Prethodni iznosi:
– Visina minimalne zarade je od 01.01.2015. godine do 31.12.2016. godine iznosila 121,00 dinara po satu.
– Visina minimalne zarade je od 01.04.2012. godine do 31.12.2014. godine iznosila 115,00 dinara po satu.


Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade:

od 01.01.2018. godine iznosi 15.000,00 dinara

od 01.02.2017. godine do 31.12.2017. iznosio 11.790,00 dinara

Prethodni iznosi:
– od 01.02.2016. godine do 31.01.2017. godine iznosio 11.604,00 dinara
– od 01.02.2015. godine do 31.01.2016. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 5/15) iznosio 11.433,00 dinara (11.000 x 1,022).
– od 01.02.2014. godine do 31.01.2015. godine iznosio 11.242,00 dinara
– od 30.05.2013. godine do 31.01.2014. godine iznosio 11.000 dinara
– od 01.02.2013. godine do 29.05.2013. godine iznosio 8.7762 dinara


Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

U skladu sa izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose (“Službeni glasnik RS” broj 2 od 05.01.2018. godine), nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi: 23.053 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2018. iznosi 329.330 dinara

Najniža osnovica za period 01.11.2017. – 05.01.2018. iznosi: 23.074,00.

Najviša osnovica za period:
01.01 – 05.01.2018.  328.045,00,
01.12 – 31.12.2017.  323.010,00

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine.
Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje se određuju na osnovu prosečne zarade na kraju godine (decembar prethodne – novembar tekuce godine), koje se koriste od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.


Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018.


(Dnevne) stope zatezne kamate NBS  (Link)

Osnovice osiguranja za gradjane koji sami uplacuju penzijsko  (Link)

Oslobodjeno poreza na dohodak gradjana ->

Referentna kamatna stopa ->

Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji ->

Indeksi potrosackih cena u Republici Srbiji ->

Rešenja o cenzusima za dečiji dodatak  (Link)


Saznajte zašto više od 1.000 knjigovodstvenih agencija u regionu koristi miniMAX »

Advertisements